MONDAY VIETNAM

Monday VietNam luôn được Quý khách hàng biết đến là Nhà tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ hàng đầu trong việc xác lập quyền bảo hộ các đối tượng tài sản trí tuệ của doanh nghiệp như Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế. Và là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập Doanh nghiệp uy tín tại TP. Hồ Chí Minh