Dịch vụ đăng ký bản quyền logo
Logo hay biểu trưng là một yếu tố đồ họa (ký hiệu, chữ biểu thị, biểu tượng, hình tượng…) kết hợp với cách thức thể hiện nó tạo thành: một nhãn hiệu hay hình ảnh nhận diện thương hiệu, hình ảnh đại diện cho một công ty hay các tổ chức phi thương mại, hình ảnh biểu thị một sự kiện, một cuộc thi, một phong trào hay một cá nhân nào đó. Các logo thường mang các đặc trưng riêng biệt do nhu cầu của mỗi người thiết kế tạo ra nó khác nhau. Nhưng nhìn chung nó phải đảm bảo một số yêu cầu nhất định như: khác biệt, đơn giản, dễ nhớ, phù hợp và có ý nghĩa.

MONDAY VIETNAM

Monday VietNam luôn được Quý khách hàng biết đến là Nhà tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ hàng đầu trong việc xác lập quyền bảo hộ các đối tượng tài sản trí tuệ của doanh nghiệp như Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế. Và là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập Doanh nghiệp uy tín tại TP. Hồ Chí Minh